kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Голова Правління

Голова правління

 

Соболь Руслан Володимирович

Голова Правління - є вищою посадовою особою Асоціації, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах та органах місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова Правління керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України. 


 

Голова Правління:

- скликає Збори Асоціації в порядку, визначеному Статутом;

- представляє Асоціацію в усіх установах та організаціях України та за її межами без довіреності, діє від імені Асоціації та в її інтересах;

- організовує роботу і проводить засідання Зборів та Правління, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Асоціації; 

- забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;

- здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;

- підписує договори, угоди та інші документи від імені Асоціації, в тому числі міжнародні;

- здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;

- координує роботу керівних органів Асоціації;

- вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Асоціації, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.