kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Голова Правління

Голова правління

sobol  Соболь Руслан Володимирович, Голова Правління - є вищою посадовою особою спілки, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах (законодавчої і виконавчої влади), громадських організаціях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова Правління керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України.

 

Голова Правління:

 • скликає Збори спілки в порядку визначеному Статутом;
 • представляє спілку в усіх установах та організаціях України та за її межами без довіреності, діє від імені спілки та в її інтересах;
 • організовує роботу і проводить засідання Зборів та Правління , несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;
 • вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу спілки в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 • приймає рішення з усіх питань діяльності спілки, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління спілки; 
 • забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;
 • здійснює оперативне керівництво роботою спілки та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;
 • підписує договори, угоди та інші документи від імені спілки, в тому числі міжнародні;
 • здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;
 • координує роботу керівних органів спілки;
 • вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети спілки, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.

 

 

м. Київ, вул. Васильківська, 30, 3 поверх

тел.: (044) 22-88-111

Адреса для листування: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, приміщення № 34

 

Яндекс.Метрика