kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Вищій керівний орган

Вищій керівний орган

Вищим керівним органом спілки є Збори.

До виключної компетенції Зборів належать:

  • затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту спілки;
  • визначення основних напрямків діяльності спілки, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;
  • обрання Голови Правління, членів Правління спілки, Секретаря спілки
  • прийняття рішень про вступ до спілок об'єднань громадян, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;
  • прийняття рішень про припинення діяльності спілки, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • реалізація права власності на майно та кошти спілки;
  • прийняття рішень з будь-яких інших важливих питань діяльності спілки та питань визначених цим Статутом.

м. Київ, вул. Васильківська, 30, 3 поверх

тел.: (044) 22-88-111

Адреса для листування: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, приміщення № 34

 

Яндекс.Метрика