kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Вищий керівний орган

 Вищий керівний орган

Вищим керівним органом Асоціації є Збори.

До виключної компетенції Зборів належать:

  • затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації;
  • визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;
  • обрання Голови Правління, членів Правління, Секретаря Асоціації
  • прийняття рішень про вступ до спілок об'єднань громадян, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;
  • прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
  • прийняття рішень з будь-яких інших важливих питань діяльності Асоціації та питань визначених цим Статутом.