kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Юридичний департамент

 

 kretov

Кретов Костянтин Сергійович, керівник юридичного департаменту

Повноваження:

- за дорученням Голови Правління виконує представницькі функції;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- координує напрямок юридичної роботи, яка проводиться Асоціацією;

- здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;

- координує роботу керівних органів Асоціації;

- виконує інші повноваження, покладені на нього Головою Правління.