kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Членство

Членство в спілці

Членство в спілці є індивідуальним. Індивідуальними членами спілки можуть бути юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства України, а також громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають та виконують вимоги статуту.

Членство надається:

 • фізичним особам, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають та виконують вимоги Статуту і сплачують членські внески;
 • юридичним особам, легалізованим відповідно до законодавства України, які через своїх керівників або уповноважених представників беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають та виконують вимоги Статуту і сплачують членські внески.

Членство юридичних осіб здійснюється через їх керівників, або уповноважених осіб. Повноваження осіб на представництво юридичних осіб, як члена спілки, підтверджується довіреністю, виданою юридичною особою у встановленому законом порядку.

Члени спілки мають право:

 • виступати прихильниками статутних завдань спілки;
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи спілки в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію по всіх питаннях діяльності спілки;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації спілки;
 • брати участь у розробці проектів та програм спілки;
 • вносити на розгляд керівних органів спілки пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів спілки із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в полі діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів спілки представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.

м. Київ, вул. Васильківська, 30, 3 поверх

тел.: (044) 22-88-111

Адреса для листування: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, приміщення № 34

 

Яндекс.Метрика