kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

canva-photo-editorcanva-photo-editor 1canva-photo-editor 2

Членство в Асоціації

Членство в Асоціації

Членство в Асоціації є індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства України, а також громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань.

Прийом членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви. Асоціація є вільною до вступу (виходу) на добровільних засадах.

Членство в Асоціації підтверджується Свідоцтвом встановленого зразка, затвердженого Правлінням Асоціації.

Зареєструйтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1u1fNXf0Dmy75CsYqDzUrladvJIUrs0yaqw6dmUK6G3w/edit і ми зв'яжемося, щоб відповісти на додаткові запитання.

Члени сплачують вступні та членські внески і самі встановлюють їх розмір.

Кожний член Асоціації має право у будь-який час вийти з Асоціації, письмово попередивши про це Правління Асоціації. Вихід члена не потребує рішень про його вихід.

Майно та кошти, передані членом за час членства в Асоціації в якості вступних, членських внесків до Асоціації, у випадку виходу члена з Асоціації не повертаються.

Член Асоціації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Асоціації, або в інших випадках, може бути виключений з Асоціації за рішенням Правління на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.

При вирішенні питання про виключення члена з Асоціації останній участі у голосуванні не бере.

Членство надається:

 • фізичним особам, які досягли 18 років, беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески;
 • юридичним особам, легалізованим відповідно до законодавства України, які через своїх керівників або уповноважених представників беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески.
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.

Членство юридичних осіб здійснюється через їх керівників, або уповноважених осіб. Повноваження осіб на представництво юридичних осіб, як члена Асоціації, підтверджується довіреністю, виданою юридичною особою у встановленому законом порядку.

Члени Асоціації мають право:

Ознайомитися з статутом за посиланням: http://pidpruemci.kiev.ua/spilka/statut.html