kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1

Членство в Асоціації

Членство в Асоціації

Членство в Асоціації є індивідуальним. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства України, а також громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань.

Членство надається:

 • фізичним особам, які досягли 18 років, беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески;
 • юридичним особам, легалізованим відповідно до законодавства України, які через своїх керівників або уповноважених представників беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески.
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.

Членство юридичних осіб здійснюється через їх керівників, або уповноважених осіб. Повноваження осіб на представництво юридичних осіб, як члена Асоціації, підтверджується довіреністю, виданою юридичною особою у встановленому законом порядку.

Члени Асоціації мають право:

 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.