ВСТУПИТИ В АСОЦІАЦІЮ

Членство в Асоціації є індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства України, а також громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань.

Прийом членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви. Асоціація є вільною до вступу (виходу) на добровільних засадах.


Зареєструйтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1u1fNXf0Dmy75CsYqDzUrladvJIUrs0yaqw6dmUK6G3w/edit і ми зв’яжемося, щоб відповісти на додаткові запитання.

Або скачуй та заповнюй документи.

Заява Спілки

Заява Спілки внески пізніше

А Н К Е Т А

Члени сплачують вступні та членські внески і самі встановлюють їх розмір.

Кожний член Асоціації має право у будь-який час вийти з Асоціації, письмово попередивши про це Правління Асоціації.

Вихід члена не потребує рішень про його вихід.

Членство надається:

 • фізичним особам, які досягли 18 років, беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески;
 • юридичним особам, легалізованим відповідно до законодавства України, які через своїх керівників або уповноважених представників беруть участь у роботі Асоціації, виконують статутні завдання, і сплачують членські внески.
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.
 • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
 • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в сфері діяльності спілки;
 • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.

Членство юридичних осіб здійснюється через їх керівників, або уповноважених осіб. Повноваження осіб на представництво юридичних осіб, як члена Асоціації, підтверджується довіреністю, виданою юридичною особою у встановленому законом порядку.

Члени Асоціації мають право:

Ознайомитися з статутом за посиланням: http://pidpruemci.kiev.ua/spilka/statut.html