НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Напрямки діяльності Асоціації:

 • сприяння пошуку прозорих механізмів реалізації підприємцями своїх законних прав під час здійснення господарської діяльності;
 • сприяння взаємодії підприємців, які займаються малим та середнім бізнесом, громадських та інших організацій, з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • аналіз інформації стосовно змін та нововведень з боку місцевої та центральної влади, які регулюють підприємницьку діяльність малого та середнього бізнесу;
 • проведення обговорень, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів з суб’єктами господарювання, які займаються малим та середнім бізнесом у зв’язку щодо вдосконалення нормативно-правових актів України;
 • створювати підприємства, установи та організації, необхідні для виконання своїх статутних цілей;
 • представляти і захищати законні інтереси членів спілки у державних та громадських установах;
 • вносити пропозиції до органів місцевої та центральної влади стосовно здійснення господарської діяльності;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань спілки;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо).
 • законності;
 • компромісного рішення питань із урахуванням інтересів всіх членів спілки;
 • довіри і взаємодопомоги у відносинах між членами спілки;
 • обов’язкового виконання рішень, які приймаються Зборами спілки;
 • самостійності й незалежності від державних структур.

Асоціація діє за наступними принципами:

 • законності;
 • компромісного рішення питань із урахуванням інтересів всіх членів спілки;
 • довіри і взаємодопомоги у відносинах між членами спілки;
 • обов’язкового виконання рішень, які приймаються Зборами спілки;
 • самостійності й незалежності від державних структур.