ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Соболь Руслан Володимирович.

Голова Правління:
● скликає Збори та Правління Асоціації в порядку визначеному Статутом;
● представляє Асоціацію в усіх установах та Асоціаціях та органах державної влади України та за її межами без довіреності, діє від імені Асоціації та в її інтересах;
● організовує роботу і проводить засідання Зборів та Правління Асоціації, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;
● вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
● приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Асоціації;
● забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;
● здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;
● підписує договори, угоди та інші документи від імені Асоціації, в тому числі міжнародні;
● здійснює управління майном Асоціації, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом, в межах повноважень наданих Зборами ;
● здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;
● укладає трудові контракти з працівниками керівних органів Асоціації;
● координує роботу керівних органів Асоціації;
● вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Асоціації, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.
● контролює діяльність відокремлених підрозділів, органів Асоціації, юридичних осіб де Асоціація виступає учасником.

В разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов’язки за посадою виконує член Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління.