Інформація щодо проекту рішення Київської міської ради «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»

24 січня 2014

Проект рішення Київської міської ради «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» з метою опрацювання зауважень і пропозицій до проекту, які надійшли від фізичних і юридичних осіб, громадських організацій у сфері розміщення тимчасових споруд, було неодноразово розглянуто та доопрацьовано на засіданнях робочої групи з питань опрацювання проекту рішення Київради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», створеної розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київради від 22.02.2013 № 22, за участі представників громадських організацій у сфері розміщення тимчасових споруд.

Оприлюднюємо для ознайомлення доопрацьовану на підставі пропозицій і зауважень редакцію проекту рішення Київської міської ради «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».


Проект

Відповідно до Земельного та Цивільного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві», що додаються.

2. Визначити, що розміщення тимчасових споруд в м. Києві здійснюється відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі – Комплексна схема). Заборонити в місті Києві розміщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) на об’єктах благоустрою в місцях, які не визначені Комплексною схемою та/або не відповідають затвердженим архітектурним типам ТС (далі – архітипи), передбачених Комплексною схемою. ТС, що розміщені в місцях, які не визначені Комплексною схемою та не відповідають затвердженим архітипам підлягають демонтажу.

3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати на баланс комунальному підприємству «Світоч» м. Києва (далі – КП «Світоч») нематеріальний актив – архітипи.

4. Встановити, що тимчасове використання об’єктів благоустрою для розміщення та утримання ТС здійснюється КП «Світоч» відповідно до «Особливостей застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві», та не передбачає обов’язкового оформлення ним права користування земельною ділянкою у встановленому порядку.

5. Керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, статтями 10, 13, 14, 15 та 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності киян при впорядкуванні міського середовища – надати КП «Світоч» право на отримання паспортів прив’язки ТС для розміщення ТС на об’єктах благоустрою відповідно до Комплексної схеми згідно з пунктом 4 цього рішення, та повноваження щодо:

5.1. Використання об’єктів благоустрою для розміщення та утримання ТС.

5.2. Укладення договорів про користування нематеріальним активом – правом на розміщення ТС на об’єктах благоустрою відповідно до отриманого КП «Світоч» паспорту прив’язки та Комплексної схеми із суб’єктами господарювання, які мають намір розмістити (встановити) ТС на об’єктах благоустрою.

5.3. Укладення договорів про користування нематеріальним активом – правом користування архітипами із суб’єктами господарювання, які мають намір розмістити (встановити) ТС на об’єктах благоустрою відповідно до отриманого КП «Світоч» паспорту прив’язки та Комплексної схеми.

5.4. Укладення договорів про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва.

6. Розміщення ТС під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових масових заходів, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів, здійснюється на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства здійснюється в порядку, визначеному виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та не регулюється цим рішенням.

8. Розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, в тому числі сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (крім автомагазинів, автокафе (автокав’ярень), авторозвозок, автоцистерн) на території міста Києва забороняється.

9. Встановити, що суб’єкти господарювання (власники ТС), які сплатили у встановленому порядку пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва у 2012 та 2013 роках, при рівних умовах перед іншими суб’єктами господарювання мають пріоритетне право на укладання договорів з КП «Світоч» відповідно до пункту 5 цього рішення та за умови відповідності місця розміщення ТС Комплексній схемі.

10. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

10.1. Відповідно до вимог пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» підготувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо порядку визначення обсягів та сплати пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних засобів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва.

10.2. Розробити та затвердити типові договори, визначені підпунктами 5.2 та 5.3 пункту 5 цього рішення.

10.3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення. 1

11. Внести до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року №56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» такі зміни:

11.1. Підпункт 4.2.1 пункту 4.1 викласти в такій редакції: «4.2.1. У всіх питаннях щодо організації залучення Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі: комунального підприємства «Світоч» м. Києва (далі – КП «Світоч») – щодо укладення договорів про сплату пайової участі з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) – щодо укладання договорів про сплату пайової участі з власниками майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.».

11.2. У підпункті 4.2.2 пункту 4.1 слова «Головним управлінням (за винятком Управління), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності» замінити словами «Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінням, районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності, крім зазначених в підпункті 4.2.1 цього пункту,».

11.3. У тексті рішення слово «Управління» замінити словами «КП «Світоч/Департамент».

12. Пункти 2, 3, 4, 5 рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві» виключити.

13. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 530/9587 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві».

14. Визнати такими, що втратили чинність, після набрання чинності у встановленому порядку розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо порядку визначення обсягів та сплати пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних засобів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва:

  • рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»;
  • рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 2/7339 «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах»;
  • рішення Київської міської ради від 05 квітні 2012 року № 383/7720 «Про внесення змін до рішень Київради від 26 січня 2012 № 2/7339 та від 24 лютого 2011 № 56/5443»;
  • рішення Київської міської ради від 25 травня 2012 року № 484/7821 «Про внесення змін до рішень Київради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 та від 26 січня 2012 року № 2/7339»;
  • рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 № 674/8011 «Про внесення змін до рішення Київради від 26 січня 2012 № 2/7339».

15. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 05 квітня 2012 року № 384/7721 «Про розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» виключити.

16. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг, постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови – секретар Київради Г. Герега

Поширити у соцмережах:
Схожі записи